CONTACT

Mondriaanlaan 7
3431 GA Nieuwegein
Tel: 030-6076760
E-mail: mondriaanlaan@ezorg.nl

Spoedlijn
Op werkdagen tussen 8.00 -17.00 uur: 030-6076760 keuze 9

s’-Avonds en in het weekend (huisartsenpost St. Antonius Ziekenhuis): 088 130 96 60

OPENINGSTIJDEN

De huisartsenpraktijk is op werkdagen geopend van 8.00 – 17.30 uur.

Er is een avondspreekuur op donderdag.

De praktijk is voor al uw vragen telefonisch bereikbaar van  8.00  – 17.00 uur.

NAAR DE DOKTER?
thuisarts
moet_ik_naar_de_dokter
GETAL IN BEELD
WERKDAGEN HUISARTSEN

Onderstaande huisartsen zijn werkzaam binnen huisartsenpraktijk Mondriaanlaan:

 • Dhr. H.A.M. Asbreuk
 • Dhr. J.G. Blommestein
 • Dhr. I. Brouwer
 • Mw. A.E. Denteneer
 • Mw. N.C. de Hartog
 • Mw. Y.C.J. van der Helm
 • Mw. M.J.C. Schot

In onderstaande tabel staan de werkdagen van de huisartsen aangegeven. Zoveel mogelijk worden de afspraken ingepland bij de “eigen” huisarts, of bij diens huisarts in opleiding, maar bij afwezigheid door bijvoorbeeld nascholing of ziekte, kunnen de patiënten terecht bij de andere huisartsen.

WERKDAGEN HUISARTSEN Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Dhr. H.A.M. Asbreuk / Mw. M.J.C. Schot groen_vinkje_50x50
Dhr. J.G. Blommestein
Dhr. I. Brouwer
Mw. A.E. Denteneer / Mw. N.C. de Hartog  
Mw. Y.C.J. van der Helm

Onderstaande AIOS (arts in opleiding tot specialist) is werkzaam in onze praktijk:

Dhr. K. de Reuver, basisarts
Specialisatie tot huisarts onder supervisie van dokter Blommestein

WERKDAGEN AIOS Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Dhr. K. de Reuver
SPREEKUREN
null

SPREEKUUR HUISARTS

SPREEKUUR HUISARTS

De huisarts heeft verschillende spreekuren: inloopspreekuur, op afspraak, avondspreekuur, huisbezoek en telefonisch spreekuur...

null

SPREEKUUR ASSISTENTE

SPREEKUUR ASSISTENTE

U kunt voor diverse ingrepen terecht op het spreekuur van de assistente.

null

DIABETES SPREEKUUR

DIABETES SPREEKUUR

Het diabetes spreekuur is een spreekuur voor patiënten met diabetes mellitus, ook wel suikerziekte genoemd.

null

LONGSPREEKUUR

LONGSPREEKUUR

Het longspreekuur is een spreekuur voor patiënten met astma en COPD (chronische bronchitis /longemfyseem).

null

SPREEKUUR ASTMA KINDEREN

SPREEKUUR ASTMA KINDEREN

Vanaf eind 2015 is er ook een spreekuur voor astma bij kinderen...

null

SPREEKUUR POH-GGZ

SPREEKUUR POH-GGZ

U kunt bij de POH GGZ terecht voor......

null

HART- EN VAATZIEKTEN SPREEKUUR

HART- EN VAATZIEKTEN SPREEKUUR

Het hart-en vaatziekten spreekuur bestaat uit....

null

HET STOPPEN MET ROKEN SPREEKUUR

HET STOPPEN MET ROKEN SPREEKUUR

Ondanks alle argumenten vóór het stoppen met roken, is het stoppen met roken moeilijk.

null

WRATTENSPREEKUUR

WRATTENSPREEKUUR

Het wrattenspreek vindt plaats op...

SPREEKUUR HUISARTS

Iedere ochtend tussen 08:00 – 08:15 uur is er een inloopspreekuur voor een korte vraag en behandeling zonder lichamelijk onderzoek (er is slechts weinig tijd per persoon beschikbaar). Hiervoor kunt u een nummertje trekken en plaats nemen in de wachtkamer. U wordt geholpen door de dienstdoende huisarts.

Voor klachten die u met uw eigen huisarts wilt bespreken of die gecompliceerder zijn en meer tijd vragen kunt u een afspraak maken op het gewone spreekuur.

De assistentes beantwoorden op verzoek van de huisarts uw vraag. Als een terugbel afspraak met de huisarts wenselijk is, zal de assistente deze inplannen.

TERUG NAAR SPREEKUREN

SPREEKUUR ASSISTENTE

Op afspraak kunt u bij de doktersassistente terecht voor diverse verrichtingen zoals;

 • wondcontrole
 • oren uitspuiten
 • injecties
 • hechtingen verwijderen
 • uitstrijkje bevolkingsonderzoek: Wanneer u een oproep ontvangt voor een herhalingsuitstrijkje, dient u hiervoor een afspraak te maken bij de huisarts.
 • urine onderzoek: Wanneer urine onderzoek moet plaatsvinden, dan bij voorkeur ochtendurine brengen, welke tot het bezoek in de koelkast heeft gestaan. De urine graag voor 10.00 uur inleveren bij de assistente.

TERUG NAAR SPREEKUREN

LONGSPREEKUUR

Het longspreekuur is een spreekuur voor patiënten met astma en COPD (chronische bronchitis /longemfyseem). De controle vind plaats bij de praktijkondersteuner. De praktijkondersteuner is hier speciaal voor opgeleid. De praktijkondersteuner voert dit spreekuur uit onder begeleiding en in samenwerking met de huisarts. Hoe vaak u gecontroleerd wordt hangt af van de ernst en de klachten.

Het longspreekuur is gericht op het optimaliseren van de behandeling. Tijdens het spreekuur vraagt de praktijkondersteuner naar uw luchtwegklachten en neemt zij in principe een longfunctietest (blaastest) af. Dit wordt gedaan met behulp van een spirometer. De spirometer meet de maximale hoeveelheid lucht die u kunt in- en uitademen. Dit zegt iets over de inhoud van uw longen. Ook wordt gemeten hoeveel lucht u in één seconde kunt uitblazen. Dit zegt iets over de vernauwing van de luchtwegen. De praktijkondersteuner controleert uw inhalatietechniek (hoe u de pufjes inhaleert).

De uitslagen worden met u besproken. Soms is een verwijzing naar de fysiotherapeut, diëtiste, psycholoog of POH-GGZ nodig. Indien deze verwijzing nodig is, dan verwijst de praktijkondersteuner u. Het consult duurt ongeveer 45-60 minuten.

Voor meer informatie over astma of COPD kunt u kijken op www.thuisarts.nl.

Op www.inhalatorgebruik.nl ziet u in een filmpje stap voor stap hoe u uw medicatie inhaleert.

Meer informatie over onze zorgprogramma’s vindt u hier.

TERUG NAAR SPREEKUREN

DIABETES SPREEKUUR

Het diabetes spreekuur is een spreekuur voor patiënten met diabetes mellitus, ook wel suikerziekte genoemd. Iedere diabetes patiënt wordt in principe 3 keer per jaar gezien door de praktijkondersteuner en 1 keer per jaar door de huisarts. De praktijkondersteuner is hier speciaal voor opgeleid. De praktijkondersteuner voert dit spreekuur uit onder begeleiding en in samenwerking met de huisarts.

Het spreekuur bestaat uit 3-maandelijkse controles en een jaarlijkse controle. Door het regelmatig controleren en goed instellen van uw suiker proberen wij complicaties op de korte en op de lange termijn te voorkomen. Voor elke controle wordt er laboratorium onderzoek gedaan.

Op het spreekuur krijgt u uitleg over diabetes mellitus. De laboratoriumuitslagen worden met u besproken. Er wordt gekeken of en hoe de behandeling geoptimaliseerd kan worden. Een belangrijk onderdeel hierbij is het bespreken van leefstijl. Minimaal 1 keer per jaar worden uw voeten gecontroleerd door de praktijkondersteuner. Alle patiënten krijgen 1 keer per 2 jaar een oogonderzoek waarbij een foto wordt gemaakt van het netvlies. Dit wordt een fundusfoto genoemd.

Zo nodig wordt u doorverwezen naar de fysiotherapeut, de diëtiste, de podotherapeut of pedicure, de psycholoog. Ook kunt u ondersteuning krijgen van de praktijkondersteuner bij het stoppen met roken.

Naast leefstijl is het regelmatig nodig te behandelen met tabletten en soms ook een combinatie van tabletten en insuline (spuiten). Ook dit kan plaatsvinden in de huisartsenpraktijk.

Voor meer informatie over diabetes mellitus type 2 kunt u kijken op www.thuisarts.nl.

Meer informatie over onze zorgprogramma’s vindt u hier.

TERUG NAAR SPREEKUREN

SPREEKUUR POH-GGZ

Sinds begin 2014 is er veel veranderd op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg . Zowel op het gebied van de organisatie, als op de vergoeding door de zorgverzekeraar. Zo kunt u voor psychisch klachten ook snel bij uw eigen huisarts geholpen worden.

Meer informatie over onze zorgprogramma’s vindt u hier.

Iedereen kent wel eens periode, waarin je niet lekker in je vel zit.
Soms komt dat door problemen op het gebied van werk, financiën, huisvesting of bijv.(uitkerings-) instanties. Maar ook relatieproblemen, verslavingen, opvoedingsproblemen, rouw, laag zelfbeeld of studieproblemen kunnen aanleiding geven tot klachten. Psychische klachten kunnen ook zonder duidelijke aanleiding ontstaan.

Bij klachten kunt u denken aan; slecht slapen, piekeren, angstige of neerslachtige gedachten en gevoelens. Maar ook gevoelens van onrust of nervositeit, schrikachtigheid of prikkelbare stemming.
Soms uiten de klachten zich meer lichamelijk zoals; vermoeidheid, hartkloppingen en transpireren.
Vaak gaan bovenstaande klachten na verloop van tijd weer vanzelf over.

Als de klachten te lang duren (langer dan 2-4 weken), is het zinvol om eens met uw huisarts in gesprek te gaan. Uw huisarts kan dan besluiten u te verwijzen naar een POH-GGZ.
POH-GGZ staat voor Praktijk Ondersteuner Huisarts- Geestelijke Gezondheids Zorg.
Samen met de huisarts ondersteunen de POH-GGZ, patiënten die psychische klachten hebben met bekende of onbekende oorzaak.
De POH GGZ is een goed opgeleide professional die in gesprek met u onderzoekt wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren, zodat u weer lekker in uw vel komt te zitten.
U kunt snel aan de slag en krijgt vooral praktische handvatten. In het 3e contact worden de gesprekken geëvalueerd .Vaak zijn een aantal gesprekken voldoende , maar soms is er meer nodig. Samen met u zal de POH-GGZ bespreken wat de beste opties zijn.

U kunt bij de POH-GGZ terecht na verwijzing van uw huisarts.

Voor een afspraak met de POH-GGZ zijn in de regel geen wachttijden en u kunt meestal binnen 2-3 weken terecht.

Uw zorgverzekeraar vergoedt deze gesprekken, zonder dat uw eigen risico hierbij wordt aangesproken. Deze zorg is echter niet onbeperkt.

TERUG NAAR SPREEKUREN

HART-EN VAATZIEKTEN (CVRM) SPREEKUUR

Een hart- of vaatziekte is een ziekte aan hart of bloedvaten. Bijvoorbeeld een hartinfarct, hartkramp (angina pectoris), een beroerte of etalagebenen (claudicatio intermittens). Mensen die roken, die kampen met overgewicht of die weinig bewegen hebben een verhoogd risico om hart- en vaatziekten te ontwikkelen.

Speciaal voor mensen die een verhoogd risico lopen hart- of vaatziekten te krijgen heeft EMC het zorgprogramma CVRM (Cardiovasculair Risicomanagement) ontwikkeld. Bij dit zorgprogramma zijn verschillende zorgverleners betrokken. De huisarts of praktijkondersteuner is vaak uw vaste aanspreekpunt. Met hem of haar maakt u een individueel zorgplan waarin staat aan welke doelen u gaat werken, welke medicatie u gaat gebruiken, etc.

Naast het vaste aanspreekpunt, krijgt u mogelijk ook te maken met andere zorgverleners. Van een diëtist krijgt u bijvoorbeeld adviezen over uw eten en een beweegconsulent en een fysiotherapeut geeft advies over hoe en hoeveel u het beste kan bewegen. Alle zorgverleners zorgen er in het zorgprogramma samen voor dat u de juiste zorg op het juiste moment krijgt.

Eind 2016 wordt er een start gemaakt met gezamenlijk hart- en vaatziekten programma met specialisten van het Antonius Ziekenhuis. Mensen die o.a. een hartinfarct hebben gehad worden sneller dan voorheen overgedragen aan de zorg van de huisarts. Er zijn hierover zorginhoudelijke afspraken gemaakt met de cardiologen.

Meer informatie over onze zorgprogramma’s vindt u hier.

Uw leefstijl, dat wil zeggen uw manier van leven, is van grote invloed op het risico om een hart- of vaatziekte te krijgen. Bovendien zal iemand met een gezonde leefstijl beter kunnen omgaan met zijn aandoening. Iemand met een gezonde leefstijl eet gezond, rookt niet, beweegt genoeg en drinkt niet te veel alcohol. Heeft u hart- of vaatziekte of kans op een hart- of vaatziekte? Dan is een gezonde leefstijl heel belangrijk voor u. Heeft u vragen of wilt u hulp? Neem contact op met de doktersassistente. Voor Huisartsenpraktijk Mondriaanlaan klik hier; voor Huisartsenpraktijk Jutphaas klik hier.

TERUG NAAR SPREEKUREN

HET STOPPEN MET ROKEN SPREEKUUR

Ondanks alle argumenten vóór het stoppen met roken, is het stoppen met roken moeilijk. Om van een rookverslaving af te komen, is een lastige opgave voor zowel de roker als zijn omgeving. Humeur, angst voor dik worden, kans op falen maken stoppen niet makkelijk. Onder begeleiding van de praktijkondersteuner wordt u geholpen bij het stoppen met roken. De praktijkondersteuner is hier speciaal voor opgeleid en overlegt zo nodig met uw huisarts.

Na motivatiebepaling wordt in een kennismakingsgesprek het rookgedrag in kaart gebracht en een stopdatum bepaald. In de vervolgafspraken na het stoppen zijn er gesprekken om de moeilijkheden van het stoppen te bespreken. Uit onderzoek blijkt dat stoppen met roken onder begeleiding uw slagingskans vergroot.

E-health kan u ondersteunen bij het stoppen met roken.

Onderstaande apps zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek:
Quit Now iOS
Quit Now Android

Quit Smoking Buddy iOS
Quit Smoking Buddy Android

Online zelfhulpprogramma´s:
Zelfhulptabak.nl
mijnkoersroken.nl

Stoppen met roken in de huisartsenpraktijk valt niet vanzelfsprekend onder de basisverzekering en wordt dus niet altijd vergoed. Dit kan per zorgverzekering verschillen. Wanneer u begeleiding wilt bij het stoppen met roken dan doet u er goed aan om bij uw zorgverzekering te informeren over wat zij precies vergoeden. Veelal staat er op de website van de zorgverzekeraar uitleg. Lees de volledige informatie. Twijfelt u, bel dan met de zorgverzekeraar. Let op dat de begeleiding en de hulpmiddelen voor stoppen met roken veelal eerst van het eigen risico af gaat!

Voor informatie over stoppen met roken kunt u kijken op www.thuisarts.nl.

Meer informatie over onze zorgprogramma’s vindt u hier.

TERUG NAAR SPREEKUREN

WRATTENSPREEKUUR

U kunt op onderstaande data bij ons terecht voor het behandelen van wratten. Een afspraak maken is niet nodig.

Woensdag 28 november van 14.30 tot 15.30 uur
Donderdag 29 november van 8.00 tot 8.30 uur

Woensdag 19 december van 14.30 tot 15.30 uur
Donderdag 20 december van 8.00 tot 8.30 uur

TERUG NAAR SPREEKUREN

TEAM
null

H.A.M. ASBREUK

HUISARTS

null

J.G. BLOMMESTEIN

HUISARTS

null

I. BROUWER

HUISARTS

null

A.E. DENTENEER

HUISARTS

null

N.C. DE HARTOG

HUISARTS

null

Y.C.J. VAN DER HELM

HUISARTS

null

M.J.C. SCHOT

HUISARTS

null

K. DE REUVER

AIOS

K. DE REUVER

AIOS

null

CARLA SWART-COMES

PRAKTIJKMANAGER

JEANNETTE

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

null

BIANCA

POH-S

null

CHIARA

POH-S EN OUDEREN-VERPLEEGKUNDIGE

null

FLEUR

POH-JEUGD

FLEUR

POH-JEUGD

null

 FLOOR

POH-GGZ

null

 ISABELLE

POH-S

ISABELLE

POH-S

null

JENNIE

POH-S

null

RON

POH-GGZ

null

TRUUS

POH-GGZ

null

ARIA

DOKTERSASSISTENTE

null

BIANCA

DOKTERSASSISTENTE
WAARNEMEND

null

CAROLIEN

DOKTERSASSISTENTE

null

 DIANA

DOKTERSASSISTENTE

null

HETTY

DOKTERSASSISTENTE

null

KARIN

DOKTERSASSISTENTE

KARIN

DOKTERSASSISTENTE

null

LINEKE

DOKTERSASSISTENTE

null

MARIAN

DOKTERSASSISTENTE

null

MARJAN

DOKTERSASSISTENTE
WAARNEMEND

null

 MARTINE

DOKTERSASSISTENTE

null

PETRA

DOKTERSASSISTENTE

null

SOUMIA

DOKTERSASSISTENTE

ALGEMENE INFORMATIE

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. U kunt hiervoor een afspraak maken met de betreffende huisarts of praktijkmedewerker of wanneer u dit niet prettig vindt met de medewerker kwaliteit van de Huisartsenpraktijk.

De Huisartsenpraktijk is voor een meer formele afhandeling van klachten aangesloten bij de SKGE. Dit is de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg. Op de website van de SKGE leest u wat de SKGE voor u kan betekenen als u een klacht heeft over de zorg.

Heeft u bruikbare tips over hoe wij onze patiënten beter van dienst zouden kunnen zijn, laat het ons dan weten via onderstaand suggestieformulier! Hartelijk dank hiervoor, wij zullen uw suggesties in overweging nemen.

Klik hieronder om naar het formulier te gaan :

Suggestieformulier

Huisartsenpraktijk Mondriaanlaan is een opleidingspraktijk.  Er zijn opleidingsmogelijkheden voor doktersassistentes, basisartsen en huisartsen. Doktersassistentes die bij ons stage lopen krijgen begeleiding van een ervaren assistente. Wisselend worden er stages gevolgd door co-assistenten. Dit zijn medisch studenten die bijna klaar zijn met hun artsexamen en daarvoor een stage van 6 weken in de huisartspraktijk lopen. Zij zijn nog geen volwaardig arts maar worden intensief begeleid door een huisarts. U kunt hen treffen bij dokter Brouwer.
Permanent zijn er huisartsen in opleiding (AIOS=artsen in opleiding tot specialist) aanwezig in de praktijk. Dit zijn volwaardige bevoegde artsen die in een drie-jarige opleiding worden opgeleid tot huisarts. Zij werken een jaar in onze praktijk en worden begeleid door dokter Asbreuk, dokter Blommestein of dokter Van der Helm.

Huisartsenpraktijk Mondriaanlaan heeft een NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap)-praktijkaccreditering. Dit kwaliteitskeurmerk laat zien dat de praktijk actief werkt aan het verbeteren van de kwaliteit. Voor meer informatie klik hier.

Binnen Huisartsenpraktijk Mondriaanlaan werkt een groep huisartsen en ondersteunend personeel actief en enthousiast samen volgens professioneel geaccepteerde  standaarden.

Samenwerking zowel binnen Gezondheidscentrum Mondriaanlaan als daarbuiten vinden wij hiervoor ook belangrijk. Daarnaast staan wij voor betrouwbaarheid, servicegerichtheid, het bevorderen van de huisartsenzorg door middel van opleiding en onderzoek en een maatschappelijk en financieel verantwoorde, gezonde organisatie.

Zo willen wij ervoor zorgen dat de patiënt centraal staat in zijn / haar omgeving.

Om dit zo optimaal mogelijk te kunnen verwezenlijken zullen wij met elkaar afspraken moeten maken. Op deze wijze kunnen we voor u de beste zorg leveren. Onze praktijkafspraken vindt u hier.

TER VOORBEREIDING
AFSPRAAK MAKEN

VIA PATIËNTPORTAAL

Nieuw! U kunt sinds januari 2017 nu 24 uur per dag een online afspraak maken.

TELEFONISCH

Bereikbaar van 8.00 - 17.00 uur op telefoonnummer: 030-607 67 60

BALIE HUISARTSEN

Tussen 8.00 - 17.30 uur: Mondriaanlaan 7, Nieuwegein.

Bij spoedeisende klachten of verwondingen hoeft u niet eerst een afspraak te maken.

U kunt direct naar de praktijk komen.

Als u van tevoren even belt, kan de huisarts rekening houden met uw komst. Telefoonnummer: op werkdagen tussen 8.00 -17.00 uur:  030-607 67 60 keuze 9

s’-Avonds en in het weekend:   0900 – 420 1 420

Het huisbezoek is bedoeld voor mensen die fysiek niet naar het gewone spreekuur kunnen komen.

Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. Een huisbezoek moet u van te voren aanvragen bij de assistente, 030-6076760. Voor het aanvragen van huisbezoeken gelden vaste tijden (aanvragen voor 10.00 uur). Bij het aanvragen van de visite kan nog niet aangegeven worden hoe laat de huisarts komt. Een deel van de visites zal tussen de middag plaatsvinden en een deel aan het eind van de dag.

Liever in de praktijk

Als het maar enigszins mogelijk is om naar de praktijk te komen, kunt u dat toch beter doen. De behandelingsmogelijkheden in de praktijk zijn veel groter dan bij u thuis. Vaak zal de huisarts u beter en sneller kunnen helpen in de praktijk.

Saltro is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00-11.00 uur in ons centrum aanwezig voor bloedafname. Voor overige prikpunten en dagen klik hier.

Tijdens het maken van een afspraak zal de assistente u vragen naar de reden voor uw afspraak. Zij maakt aan de hand van de gegevens samen met u een inschatting van de hoeveel tijd die u nodig hebt (enkel of dubbel consult) en of het consult voorrang behoeft (spoed) of dat het kan wachten op de eerst volgende vrije afspraak. Daarnaast zal zij, daar waar mogelijk, al adviezen geven.

U kunt de assistente iedere dag bereiken tussen 08.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 030-607 67 60.

Of het nu gaat om een vraag voor een recept, een medisch inhoudelijke vraag of een vraag over een onderzoek of uitslag, voor al deze vragen kunt u bij de assistente terecht.

HERHAALRECEPT AANVRAGEN

U kunt op verschillende manieren uw herhaalrecept aanvragen.

Vanwege de wet op privacy is het aanvragen van herhaalrecepten via het bestelformulier niet meer mogelijk. We raden u aan om gebruik te maken van het patiëntportaal.

VIA PATIËNTPORTAAL

U kunt uw herhaalrecept via het patiëntportaal aanvragen.

INLEVEREN LEEG DOOSJE

U kunt uw lege doosje(s) deponeren in de brievenbus van de huisartsenpraktijk of in de daarvoor bestemde opening naast de balie. Wanneer u dit voor 11.00 uur doet, kunt u uw herhaalrecept de volgende werkdag bij de apotheek afhalen.

TELEFONISCH

Bereikbaar van 8.00 - 17.00 uur op telefoonnummer: 030-607 67 60

Voor patiënten die geen gebruik willen (of kunnen) maken van de mogelijkheid tot digitaal (dus via de website) aanvragen van (herhaal)recepten blijft de mogelijkheid bestaan om telefonisch een herhaalrecept aan te vragen.

E-CONSULT

VIA PATIËNTPORTAAL

We streven er naar om uw vragen binnen 3 werkdagen te beantwoorden.
Een e-mailconsult is niet bedoeld voor spoedeisende zaken. Ook bij klachten waar lichamelijk onderzoek plaats moet vinden is het email consult niet geschikt.

LABUITSLAGEN

Patiënten dienen zelf contact voor labuitslagen op te nemen, tenzij de huisarts nadrukkelijk iets anders heeft afgesproken.

Voor uitslagen van onderzoek, zoals bloedonderzoek en röntgenfoto’s kunt u meestal na 3 werkdagen contact met de doktersassistente opnemen. De uitslagen worden na binnenkomst door de huisarts van commentaar voorzien. Dit commentaar wordt door de assistente met u besproken.

Via het patiëntportaal zijn de Saltro labuitslagen na 18.00 uur zichtbaar maar beoordeling van de uitslag door de huisarts is niet altijd binnen 1 werkdag mogelijk.

VIA PATIËNTPORTAAL

Via het patiëntportaal zijn de Saltro labuitslagen na 18.00 uur zichtbaar. Beoordeling door de huisarts is niet altijd binnen 1 werkdag mogelijk.

IN-UITSCHRIJVEN / PRIVACY / TOESTEMMING

Hartelijk dank voor uw belangstelling in Huisartsenpraktijk Mondriaanlaan.
Woont u in de wijken Jutphaas / Wijkersloot, Zuilenstein, Huis de Geer, Blokhoeve en Stadscentrum in Nieuwegein, dan bent u van harte welkom in onze praktijk.

Om u in te schrijven kunt u langskomen aan de balie van onze huisartsenpraktijk op de Mondriaanlaan. U krijgt dan alvast een indruk van de praktijk. U bent iedere werkdag tussen 08.00 en 17.30 uur welkom.

Indien u zich wilt inschrijven verzoeken wij u dit inschrijfformulier zo volledig mogelijk in te vullen. Daarnaast is een kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs) en van uw verzekeringspapieren nodig voor uw inschrijving. Alvast hartelijke dank en tot ziens.

Thanks for your interest in general practice Mondriaanlaan.

If you wish to register, we’ll ask you to fill in this form and bring it to us with copy of identity and insurance card.

Indien u zicht wilt laten uitschrijven wegens bijvoorbeeld een verhuizing kunt u dit uitschrijfformulier naar ons toesturen. Alle meerderjarige leden uit het woonverband dienen die toestemming te verlenen; dit kan ook door een schriftelijke machtiging.

De uitschrijving wordt uitgevoerd overeenkomstig de richtlijnen van de KNMG: www.knmg.nl

If you wish to be unsubscribed, please fill in the unsubscription form.

Privacybeleid volgens de AVG

In Huisartsenpraktijk Mondriaanlaan kunnen diverse persoonsgegevens van u worden verwerkt. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen. Ook zijn persoonsgegevens nodig voor het financieel afhandelen van een behandeling.

De Huisartsenpraktijk Mondriaanlaan behandelt en beschermt uw gegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe privacywet geldt vanaf 25 mei 2018. Lees meer in onze privacyverklaring.

 

Huisartsenpraktijk Mondriaanlaan doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van Huisartsenpraktijk Mondriaanlaan geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen meer informatie opvragen en ook een eventuele bezwaar laten registreren. Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel.nl/zorgregistraties en voor de privacybescherming: https://www.nivel.nl/nl/NZR/over-nivel/privacybescherming.

 

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze functionaris voor de gegevensbescherming de heer J. Janssen via klacht.fg@primair-hap.nl. Mocht u er met onze functionaris voor de gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanvraagformulier medische gegevens door patiënt.

Uw medische gegevens beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Alleen als u dat goed vindt.

Op de website van VZVZ leest u meer over het delen van medische gegevens met ander zorgverleners.

Klik hier voor het geven van toestemming.