Huisartsenpraktijk Jutphaas

De huisarts is het eerste aanspreekpunt voor uw gezondheidsvragen. In onze praktijk zijn 4 huisartsen, 5 doktersassistentes en 2 praktijkondersteuners werkzaam. Huisartsenpraktijk Jutphaas werkt intensief samen met de andere hulpverleners van EMC Nieuwegein. 

Adres: Diepenbrocklaan 3, 3438 XZ Nieuwegein.

De huisartsenpraktijk is tussen 08.00 - 17.00 uur geopend, tel 030-603 13 60.
Iedere 2e en 4e dinsdag van de maand (uitgezonderd schoolvakanties) is er een avondspreekuur.

 

Huisartsenpraktijk Jutphaas heeft een NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap)-praktijkaccreditering. Dit kwaliteitskeurmerk laat zien dat de praktijk actief werkt aan het verbeteren van de kwaliteit.

Spoedgevallen

  • Tijdens openingstijden: 030-604 56 74. 
  • Buiten openingstijden en in het weekeinde (huisartsenpost St. Antonius Ziekenhuis):
    0900 - 420 14 20.
Om de bereikbaarheid te verbeteren werken wij met een keuzemenu
  • Keuze 1 voor spoed.
  • Keuze 2 voor de receptenlijn.
  • Keuze 3 voor het maken van een afspraak.
  • Keuze 4 voor overige vragen.